dinsdag 29 september 2015

Werkzaamheden Hasseltstraat

In 2015 en 2016 legt de gemeente een ‘blauwe ader’ aan in de Hasseltstraat en Midden-Brabantweg en zijn er werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Ook richt ze de Hasseltstraat en Nassaustraat opnieuw in.

Door: Angela van der Kloof

Blauwe ader
Tilburg heeft een unieke oplossing voor haar regenwaterproblematiek: de blauwe aders die nu in de stad aangelegd worden. Het is een omvangrijk stelsel van hemelwater-riolen dat het overtollig regenwater verzamelt en afvoert naar waterparken aan de rand van de stad. De Hasseltstraat vormt een belangrijke schakel in dit stelsel. Water uit een aantal wijken wordt afgevoerd via de blauwe ader van de Hasseltstraat, naar de Midden-Brabantweg en dan richting de Burgemeester Bechtweg in Tilburg Noord. Daar wordt een waterpark aangelegd om het regenwater tijdelijk op te slaan en vervolgens af te voeren naar het buitengebied.

Rondom het NS plein zijn de werkzaamheden voor deze blauwe aders al afgerond.   


De werkzaamheden voor de blauwe ader in de Hasseltstraat zijn opgesplitst in fasen. Dat betekent dat er ook regelmatig (verkeers)hinder is. De gemeente en de uitvoerders beperken dit natuurlijk zoveel mogelijk, maar het is onvermijdelijk dat woningen en bedrijven aan de Hasseltstraat en de omliggende straten de komende periode moeilijker bereikbaar zullen zijn. Het eindresultaat: een mooie, nieuw ingerichte straat zijn en minder wateroverlast in de wijk! 


Vernieuwing Gasleiding 
In de Hasseltstraat en Nassaustraat vernieuwt Enexis intussen de verouderde gasleiding. In het voorjaar van 2015 is de gasleiding in de Nassaustraat en het noordelijk deel van de Hasseltstraat vervangen. Op dit moment is het zuidelijk deel van de Hasseltstraat in uitvoering. Daarvoor wordt steeds een gedeelte van de Hasseltstraat afgesloten. Dit werkvak schuift steeds verder richting de Kwaadeindstraat en zal in november 2015 afgerond zijn. De aannemer is BAM.

Kabels en leidingen kruising Textielplein / Hasseltstraat
Op de kruising Textielplein / Hasseltstraat wordt op dit moment een perskuip geplaatst. In 2016 vindt de herinrichting van de kruising plaats. Daarvoor is een omleg van een aantal kabels, leidingen en het riool nodig. Deze werkzaamheden zijn na de zomervakantie begonnen en zullen eind november klaar zijn. Er zullen maar liefst vijf aannemers achtereenvolgens op de kruising werken (van Gaal, Rasenberg, Heijmans, VolkerWessels, Broeren). Woningen en ondernemingen blijven altijd te voet bereikbaar met loopschotten.

Reconstructie Hasseltstraat-Noord en Nassaustraat
Zowel de Hasseltstraat als de Nassaustraat worden opnieuw ingericht. De bestaande verhardingen worden verwijderd en vervangen door nieuwe materialen. Ook de huisaansluitingen van de riolering worden vervangen. Dit werk wordt uitgevoerd door aannemer Broeren BV.

Rioolboring Midden-Brabantweg / Hasseltstraat
Het tracé van de Blauwe Ader Midden-Brabantweg loopt van de Kwaadeindstraat via de Hasseltstraat, langs de Midden-Brabantweg naar de Burgemeester Bechtweg. In de Hasseltstraat zal vanuit een perskuip (beginpunt) in de kruising Hasseltstraat / Textielplein worden geboord. In de Kwaadeindstraat en bij de Hasseltrotonde eindigen deze boringen. Begin 2016 wordt hiermee gestart. Tijdens het boren zelf is de route Hasseltstraat > Willem de Rijkestraat in beide richtingen open. Tijdens de werkzaamheden aan de perskuip is de kruising tijdelijk afgesloten voor doorgaand (auto)verkeer. De aannemer van dit werk zal op korte termijn bekend worden (aanbesteding loopt).

Reconstructie Hasseltstraat-Zuid
Het zuidelijk deel van de Hasseltstraat wordt als laatste opnieuw ingericht. Afhankelijk van de exacte planning van de aannemer van de Rioolboring zal de uitvoering in de loop van 2016 starten. Ook hier worden de bestaande verhardingen verwijderd en nieuwe materialen aangebracht. Daarbij worden ook de huisaansluitingen van de riolering vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is steeds een gedeelte van de straat volledig afgesloten (woningen en ondernemingen zijn te voet bereikbaar). De aannemer van dit werk is nog niet bekend. 

Planning 
De planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder de planning wordt. Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zake van verkeersmaatregelen en omleidingen? Kijk dan HIER
Geen opmerkingen:

Een reactie posten