zondag 27 december 2015

Wijkwerkers bezoeken Textielplein Tilburg

Op vrijdag 20 november hadden we bezoek van zo’n 20 wijkwerkers uit het hele land. Ze namen deel aan de fietstocht "Inspirerende activiteiten in oude volkswijk",  een onderdeel van het 3daagse congres van het Landelijk Platform voor Buurt- en wijkgericht werken. 
Door: Saskia DellevoetAl zwerfieruimend over het plein
E√©n van de routeonderdelen was het Textielplein. Al enkele maanden eerder is de initiatiefgroep door Natascha Verhaaren en Jaap Quispel gevraagd een praatje te houden over de samenwerking tussen de   wijkbewoners, de Gemeente Tilburg, Wonen Breburg, Contour de Twern en ondernemers in de wijk. Angela van der Kloof en Saskia Dellevoet vertelden kort over de activiteiten van de groep. En al snel zetten ze de wijkwerkers met een knipoog aan het werk: zwerfie ruimen. Een actief plein begint met een schoon plein. Het is tegelijk ook de manier waarop we zelf destijds over samenwerken en pleinverbetering nadachten. Op deze 2 vragen vroegen we ze antwoord te geven:

1.      VRAAG Wat vind je mooi aan het Textielplein?
(Mooie, grote) bomen; Groene omgeving; Open karakter en ruimte (behouden!)
Sociaal controleerbaar; Netjes onderhouden; Gezamenlijk gedragen

2.    VRAAG  Wat kan anders?/ Tips ter verbetering van de omgeving/ het plein
Aanpassingen voor meer sfeer en ontmoeting
Mis ontmoetingsplek: bankjes; benkses; zitplekjes met permanente parasols
Vijver aanleggen (tevens als opvang voor water in de wijk); Iets met water (ornament)
Kunstwerken plaatsen
Vormen zijn vrij strak; speelser
Meer kleur (griffioen); meer bloei (kleur door planten); meer afstemming van groen op seizoenen
ZEN verhoging in vorm van heuvel
Natuurlijk wandelpad i.p.v. betonnen pad
Laanstructuur bomen herstellen; Lagere haag i.v.m. sociale controle
Verlichting; lagere haag i.v.m. sociale controle/ doorzicht

Aanpassingen voor stimuleren meer activiteit

Natuurspeelplek (podium); Ijsbaan; Buurtmoestuin; kruidentuin; Japanse ZENtuin

Goed bezig!
We zijn goed bezig: veel antwoorden van de wijkwerkers kwamen overeen met de wensen en bevindingen van de bewonersgroep. Je ervaar ze als je op het plein bezig bent. Deze antwoorden van de wijkwerkers gebruikten Angela en Saskia om de (aanpak van) activiteiten van Textielplein Tilburg en de samenwerking toe te lichten.


Meedenken of vragen over Textielplein Tilburg?
Neem gerust contact met ons op via textielpleintilburg@gmail.com of plaats je opmerking/ vraag in de Facebookgroep

donderdag 3 december 2015

Update initiatiefgroep - bomen en planning 2016

We zijn weer bij elkaar geweest met de initiatiefgroep op 30 november. We hebben een voorselectie gemaakt van bomen die we graag op het plein willen en waar de gemeente achter kan staan. Verder ook alvast een aanzet voor activiteiten in de eerste helft van 2016. 
Door: Saskia Dellevoet

De planning
Textielplein DOEplein haakt aan bij Blauw Tilburg

  • 2 januari : Vuurwerkopruimactie en borrel 
  • 12 januari inloopavond ivm bomenkeuze 
  • maandelijkse schoonmaakacties voor het plein in 2016 
  • Sneeuwbankjes maken - dat heet als er tenminste nog sneeuw komt deze winter 
  • Meubels op het plein, dat willen we al een hele tijd. Daarom in de lente een zit experiment 
  • 11-12 maart NL DOET Kunnen we iets doen met een groen-guerilla actie in ons park? 
  • half april Museumweekend - Textielplein DOEplein. Was afgelopen jaar een succes. Dit jaar gaan we het combineren met BLAUW TILBURG. 
  • begin juni de rommelmarkt van de Poorten op Textielplein 

Meedenken of vragen over Textielplein Tilburg? 
Neem gerust contact met ons op of plaats je opmerking/ vraag in de Facebookgroep