zondag 27 december 2015

Wijkwerkers bezoeken Textielplein Tilburg

Op vrijdag 20 november hadden we bezoek van zo’n 20 wijkwerkers uit het hele land. Ze namen deel aan de fietstocht "Inspirerende activiteiten in oude volkswijk",  een onderdeel van het 3daagse congres van het Landelijk Platform voor Buurt- en wijkgericht werken. 
Door: Saskia DellevoetAl zwerfieruimend over het plein
Eén van de routeonderdelen was het Textielplein. Al enkele maanden eerder is de initiatiefgroep door Natascha Verhaaren en Jaap Quispel gevraagd een praatje te houden over de samenwerking tussen de   wijkbewoners, de Gemeente Tilburg, Wonen Breburg, Contour de Twern en ondernemers in de wijk. Angela van der Kloof en Saskia Dellevoet vertelden kort over de activiteiten van de groep. En al snel zetten ze de wijkwerkers met een knipoog aan het werk: zwerfie ruimen. Een actief plein begint met een schoon plein. Het is tegelijk ook de manier waarop we zelf destijds over samenwerken en pleinverbetering nadachten. Op deze 2 vragen vroegen we ze antwoord te geven:

1.      VRAAG Wat vind je mooi aan het Textielplein?
(Mooie, grote) bomen; Groene omgeving; Open karakter en ruimte (behouden!)
Sociaal controleerbaar; Netjes onderhouden; Gezamenlijk gedragen

2.    VRAAG  Wat kan anders?/ Tips ter verbetering van de omgeving/ het plein
Aanpassingen voor meer sfeer en ontmoeting
Mis ontmoetingsplek: bankjes; benkses; zitplekjes met permanente parasols
Vijver aanleggen (tevens als opvang voor water in de wijk); Iets met water (ornament)
Kunstwerken plaatsen
Vormen zijn vrij strak; speelser
Meer kleur (griffioen); meer bloei (kleur door planten); meer afstemming van groen op seizoenen
ZEN verhoging in vorm van heuvel
Natuurlijk wandelpad i.p.v. betonnen pad
Laanstructuur bomen herstellen; Lagere haag i.v.m. sociale controle
Verlichting; lagere haag i.v.m. sociale controle/ doorzicht

Aanpassingen voor stimuleren meer activiteit

Natuurspeelplek (podium); Ijsbaan; Buurtmoestuin; kruidentuin; Japanse ZENtuin

Goed bezig!
We zijn goed bezig: veel antwoorden van de wijkwerkers kwamen overeen met de wensen en bevindingen van de bewonersgroep. Je ervaar ze als je op het plein bezig bent. Deze antwoorden van de wijkwerkers gebruikten Angela en Saskia om de (aanpak van) activiteiten van Textielplein Tilburg en de samenwerking toe te lichten.


Meedenken of vragen over Textielplein Tilburg?
Neem gerust contact met ons op via textielpleintilburg@gmail.com of plaats je opmerking/ vraag in de Facebookgroep

donderdag 3 december 2015

Update initiatiefgroep - bomen en planning 2016

We zijn weer bij elkaar geweest met de initiatiefgroep op 30 november. We hebben een voorselectie gemaakt van bomen die we graag op het plein willen en waar de gemeente achter kan staan. Verder ook alvast een aanzet voor activiteiten in de eerste helft van 2016. 
Door: Saskia Dellevoet

De planning
Textielplein DOEplein haakt aan bij Blauw Tilburg

 • 2 januari : Vuurwerkopruimactie en borrel 
 • 12 januari inloopavond ivm bomenkeuze 
 • maandelijkse schoonmaakacties voor het plein in 2016 
 • Sneeuwbankjes maken - dat heet als er tenminste nog sneeuw komt deze winter 
 • Meubels op het plein, dat willen we al een hele tijd. Daarom in de lente een zit experiment 
 • 11-12 maart NL DOET Kunnen we iets doen met een groen-guerilla actie in ons park? 
 • half april Museumweekend - Textielplein DOEplein. Was afgelopen jaar een succes. Dit jaar gaan we het combineren met BLAUW TILBURG. 
 • begin juni de rommelmarkt van de Poorten op Textielplein 

Meedenken of vragen over Textielplein Tilburg? 
Neem gerust contact met ons op of plaats je opmerking/ vraag in de Facebookgroep


zaterdag 17 oktober 2015

Zwerfie actie oktober

‎TextielpleinTilburg‬ is weer ontdaan van zwerfies afgelopen zaterdag en ook hebben genoten we van de herftspracht!
Door: Saskia Dellevoet

Met dank aan Maikel De Bakker van collega Buurtgroep Het Kasteel voor de plastic zakken!
dinsdag 29 september 2015

Werkzaamheden Hasseltstraat

In 2015 en 2016 legt de gemeente een ‘blauwe ader’ aan in de Hasseltstraat en Midden-Brabantweg en zijn er werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Ook richt ze de Hasseltstraat en Nassaustraat opnieuw in.

Door: Angela van der Kloof

Blauwe ader
Tilburg heeft een unieke oplossing voor haar regenwaterproblematiek: de blauwe aders die nu in de stad aangelegd worden. Het is een omvangrijk stelsel van hemelwater-riolen dat het overtollig regenwater verzamelt en afvoert naar waterparken aan de rand van de stad. De Hasseltstraat vormt een belangrijke schakel in dit stelsel. Water uit een aantal wijken wordt afgevoerd via de blauwe ader van de Hasseltstraat, naar de Midden-Brabantweg en dan richting de Burgemeester Bechtweg in Tilburg Noord. Daar wordt een waterpark aangelegd om het regenwater tijdelijk op te slaan en vervolgens af te voeren naar het buitengebied.

Rondom het NS plein zijn de werkzaamheden voor deze blauwe aders al afgerond.   


De werkzaamheden voor de blauwe ader in de Hasseltstraat zijn opgesplitst in fasen. Dat betekent dat er ook regelmatig (verkeers)hinder is. De gemeente en de uitvoerders beperken dit natuurlijk zoveel mogelijk, maar het is onvermijdelijk dat woningen en bedrijven aan de Hasseltstraat en de omliggende straten de komende periode moeilijker bereikbaar zullen zijn. Het eindresultaat: een mooie, nieuw ingerichte straat zijn en minder wateroverlast in de wijk! 


Vernieuwing Gasleiding 
In de Hasseltstraat en Nassaustraat vernieuwt Enexis intussen de verouderde gasleiding. In het voorjaar van 2015 is de gasleiding in de Nassaustraat en het noordelijk deel van de Hasseltstraat vervangen. Op dit moment is het zuidelijk deel van de Hasseltstraat in uitvoering. Daarvoor wordt steeds een gedeelte van de Hasseltstraat afgesloten. Dit werkvak schuift steeds verder richting de Kwaadeindstraat en zal in november 2015 afgerond zijn. De aannemer is BAM.

Kabels en leidingen kruising Textielplein / Hasseltstraat
Op de kruising Textielplein / Hasseltstraat wordt op dit moment een perskuip geplaatst. In 2016 vindt de herinrichting van de kruising plaats. Daarvoor is een omleg van een aantal kabels, leidingen en het riool nodig. Deze werkzaamheden zijn na de zomervakantie begonnen en zullen eind november klaar zijn. Er zullen maar liefst vijf aannemers achtereenvolgens op de kruising werken (van Gaal, Rasenberg, Heijmans, VolkerWessels, Broeren). Woningen en ondernemingen blijven altijd te voet bereikbaar met loopschotten.

Reconstructie Hasseltstraat-Noord en Nassaustraat
Zowel de Hasseltstraat als de Nassaustraat worden opnieuw ingericht. De bestaande verhardingen worden verwijderd en vervangen door nieuwe materialen. Ook de huisaansluitingen van de riolering worden vervangen. Dit werk wordt uitgevoerd door aannemer Broeren BV.

Rioolboring Midden-Brabantweg / Hasseltstraat
Het tracé van de Blauwe Ader Midden-Brabantweg loopt van de Kwaadeindstraat via de Hasseltstraat, langs de Midden-Brabantweg naar de Burgemeester Bechtweg. In de Hasseltstraat zal vanuit een perskuip (beginpunt) in de kruising Hasseltstraat / Textielplein worden geboord. In de Kwaadeindstraat en bij de Hasseltrotonde eindigen deze boringen. Begin 2016 wordt hiermee gestart. Tijdens het boren zelf is de route Hasseltstraat > Willem de Rijkestraat in beide richtingen open. Tijdens de werkzaamheden aan de perskuip is de kruising tijdelijk afgesloten voor doorgaand (auto)verkeer. De aannemer van dit werk zal op korte termijn bekend worden (aanbesteding loopt).

Reconstructie Hasseltstraat-Zuid
Het zuidelijk deel van de Hasseltstraat wordt als laatste opnieuw ingericht. Afhankelijk van de exacte planning van de aannemer van de Rioolboring zal de uitvoering in de loop van 2016 starten. Ook hier worden de bestaande verhardingen verwijderd en nieuwe materialen aangebracht. Daarbij worden ook de huisaansluitingen van de riolering vervangen. Tijdens deze werkzaamheden is steeds een gedeelte van de straat volledig afgesloten (woningen en ondernemingen zijn te voet bereikbaar). De aannemer van dit werk is nog niet bekend. 

Planning 
De planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder de planning wordt. Wil je op de hoogte blijven van de meest actuele stand van zake van verkeersmaatregelen en omleidingen? Kijk dan HIER
vrijdag 4 september 2015

Textielplein Tilburg: back on track!

Na een stille Facebook-periode tijdens de vakantie, is het weer tijd voor een update. Wij hebben namelijk niet stil gezeten! 
Door: Saskia Dellevoet

Dit is hebben we gedaan:  

Langere termijn plan inrichting en activiteiten Textielplein
Er zijn al 2 bijeenkomsten geweest waaraan een select groepje buurtgenoten deelnam. Centraal stond: welke nieuwe bomen komen er op het plein? En hoe beïnvloedt dat het uiterlijk van het plein. Dorith schreef er al eerder deze blogpost over. Bram van Stichting Stadsbomen Tilburg dacht ook met ons mee en werkt samen met ons meerkeuze model uit. Dorith en Angela trekken samen deze kar. Meer info kun je krijgen via Angela. ( En natuurlijk zijn de bomen niet het enige, de locatie van de nieuwe hondenren, welke activiteiten willen we, zitgelegenheid, hondenpoep, enz. het komt allemaal nog aan bod.)

Schonste strotje
We hebben ons in april op de valreep ingeschreven als Schônste Strotje (lees: plein). Wij zijn niet  letterlijk het Schônste Strotje maar wat wij met z’n allen doen, mag gezien worden door heel Tilburg! We gaan niet voor de hoofdprijs maar voor zichtbaarheid van wat we doen.
VERZOEK: STEM op ons plein J het verhaal en de foto’s vindt je HIER. Stemmen kan tot 20/9!

WonenBreburg
Voor de vakantie hadden we n.a.v. het Schônste Strotje een leuk gesprek met Marcel en Inge van WonenBreburg. Een wens vanuit de buurtenquête is mooiere plantvakken. Dus dachten wij: 1+1=2! Veel mensen in de wijk hebben tuinen met planten & bloemen … en die geven zaden … en die kunnen we delen in een zadenbibliotheek. Een zadenbibliotheek is een kastje waarin iedereen zakjes zaden kan halen en brengen. En het leuke is dat we de zadenbibliotheek aan de voorkant bij WonenBreburg mogen zetten. Zij zetten het buiten als ze er zijn en weer binnen als ze gesloten zijn. Tof dat ze ons faciliteren bij initiatief!

Samenwerking Nieuwste School
Via de gemeente (Jaap Quispel en Natascha Verharen) kregen we een super leuke vraag van de Nieuwste school: of wij examenleerlingen een opdracht voor Aardrijkskunde wilden geven en begeleiden. Natuurlijk zeggen we daar volmondig ‘JA’ tegen. Die opdracht gaat over leefbaarheid en veiligheid. Dit heeft Saskia opgepikt. Binnenkort meer hierover.

Snelheidsmeter
Aan het de Textielstraat werd erg snel gereden, dat werd ook genoemd tijdens de buurtenquête. De Gemeente Tilburg heeft strak gehandeld: er staat nu een snelheidsmeter die lacht als je 30 km/u of minder rijdt en die niet zo blij kijkt als je te hard rijdt.

Burendag 2015
Op 26 september is Burendag 2015. Dat is een leuk moment om elkaar weer eens live te ontmoeten.  We gaan iets kleins organiseren (een tent met een hapje en een drankje en een activiteit). Gezellig toch? Zin om mee te organiseren of ideeën? Geef het even aan in onze Facebookgroep of mail textielpleintilburg@gmail.com

10 Jaar De Poorten
De straat mag dan wel opengebroken zijn, de Poorten weten wij wel te vinden in het weekend van 11-12-13 september. Want dan bestaat het mooiste wijkcentrum van Tilburg 10 jaar! Ze zoeken nog vrijwilligers. Zin om mee te helpen? Wij gaan dat zeker doen. Dat het net zo succesvol mag zijn als Textielplein DOEplein afgelopen voorjaar!  Aanmelden: shirleyvandenbroek@contourdetwern.nl.


dinsdag 14 juli 2015

Ontwerpprincipes Textielplein

Voortborduren op bestaande kwaliteiten! 
Door: Dorith van Gestel

In de zomer van 2015 werkt de bewonersgroep Textielplein Tilburg in overleg met Gemeente Tilburg aan een integraal plan voor het Textielplein. De eerste bijeenkomst was 22 juni. Toen hebben we afspraken gemaakt over een raamwerk om toekomstige initiatieven aan te toetsen. Dit raamwerk is gebaseerd op de bestaande kwaliteiten van het Textielplein:
- rechte lijnen
- dichte randen
- open middengebied
- lange zichtlijn
- subruimtes
- variatie in bomen
Rechte lijnen
Het Textielplein heeft rechte randen en rechte paden. Niet alle lijnen staan haaks op elkaar. Er zijn veel schuine lijnen. Slingerende paden en randen passen hier niet.

Dichte randen
De randen van het Textielplein zijn grotendeels voorzien van hagen en/of plantvakken. Zo ontstaat er een beschut middengebied. Kansen om de randen te versterken gaan we in de toekomst benutten.

Open middengebied
Het middengebied bestaat uit open grasvelden. 

Lange zichtlijn
Dwars over de grasvelden loopt een lange zichtlijn. Je kijk onder de bomen door van het noorden naar het zuiden en terug. Het is bijzonder dat je zo ver in het groen kunt kijken in deze kleinschalige en stenige wijk. Deze zichtlijn mag in de toekomst niet geblokkeerd worden door hekken, hagen of andere opgaande elementen.

Subruimtes
Het middengebied is niet één groot grasveld. Bomen verdelen het middengebied in plekken met een menselijke maat, kleiner dan 50 x 50 m.

Variatie in bomen

Het Textielplein kent 10 verschillende soorten bomen die ook nog eens variëren in maat. Deze bomen staan wel bijna altijd in rijtjes en begeleiden de paden. Nieuwe bomen staan ook in rijen en dragen bij aan de variatie.

Zijn we nog iets belangrijks vergeten? Laat het ons weten!

donderdag 9 juli 2015

Hang uit die vlag, Textielplein Tilburg bestaat al een half jaar!

De tijd vliegt, als je plezier hebt! Het bewoners initiatief Textielplein Tilburg bestaat alweer een half jaar. Tijd voor een overzichtje van wat we hebben gedaan. 
Door: Saskia Dellevoet

Foto: Ruud van Leeuwen
Elke maand wat 

Januari: vuurwerkopruimactie & nieuwjaarborrel
Februari: uitgenodigd door Inspiratiecafé Oud Noord om Textielplein Tilburg te vertellen
Maart: de wijkschouw, waar we een praatje mochten houden n.a.v. de buurt enquête
April: buurtactiviteit Textielplein DOEplein met het thema ontmoeten en doen met textiel
Mei: start van de hondenpoepclub – om op speelse wijze irritatiepunt 1 van de buurt enquête aan te pakken: hondenpoepoverlast op het plein
Juni: de rommelmarkt van ContourdeTwern op ons plein

En natuurlijk is er de maandelijkse zwerfie-ruimmiddag Textielplein schoon!

Samen 
We zoeken zoveel mogelijk wijkpartners om met ons samen te werken (of te ondersteunen): de gemeente; WonenBreburg; ContourdeTwern; de Wijkraad GoHaBo; TextielMuseum; PortAgora richtte al enkele keren een sfeerhoek in met haar meubels; atelier Uit niets en ondernemers langs het plein hielpen mee onze activiteiten te promoten.

Toekomstplannen 
Dat we geen praatgroep zijn, mag duidelijk zijn. We zijn online goed zichtbaar met onze website; ons actualiteitenweblog; de actieve Facebookgroep en de Pinterest-borden waar we ideeën met elkaar uitwisselen. Om de boost die we in werking hebben gezet te waarborgen en om onze visie te verwoorden, werken we vanaf juni aan een ‘langere termijnplan’. Maandag 22 juni hadden we hiervoor de aftrap. We  keken met een kleine groep naar de goede zaken aan ons plein. En ook nieuwe kansen op een rij hebben gezet.

Enkele ideeën voor het najaar 
Meedoen aan de burendag; groen in eigen beheer en een heuse lichtjesparade rond Driekoningen.
Zin om mee te denken/ doen of meer weten? textielpleintilburg@gmail.com
www.textielpleintilburg.nl

Dit bericht is ook gepubliceerd in de wijkkrant Tilburg OudNoord (juli).


woensdag 1 juli 2015

12 juli: Inspiratiecafé Oud Noord

Inspiratiecafé Oud Noord - dè talkshow van Tilburg Oud-Noord. Presentator Jan Waalen neemt ons op 12 juli weer mee naar verschillende thema’s. Jan is wijkgenoot en bekend van Omroep Brabant. 
Door: Saskia Dellevoet


De thema's hebben bijna allemaal raakvlakken met onze wijk Oud Noord.


THEMA'S 
O.a. deze thema's komen aan bod:  
 • Het imago van Tilburg 
 • Vreemde vogels 
 • Tea Art 
 • Social Media in de wijk  
 • de maand van Inkeer


De middag sluiten we sfeervol af met de huisband van het Inspiratiecafé: de Als je in de buurt Band


VOOR IN JE AGENDA 
Wat: Inspiratie Café Oud Noord
Wanneer: Zondag 12 juli; 14.00u 
Waar: De Poorten - Hasseltstraat 194
Kosten: Gratis entree

Jullie komen toch ook?! 

INSPIRATIECAFÉ KIDS 
Kinderen zijn ook van harte welkom! Er is namelijk op precies dezelfde tijd een Inspiratie Café Kids, ook in De Poorten. Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn welkom. Onder begeleiding gaan ze op een creatieve manier aan de slag met een actueel thema. Ouders kunnen ondertussen naar het Inspiratie Café voor volwassenen gaan.
Het Inspiratie Café Oud Noord wordt georganiseerd door enthousiaste wijkbewoners en is een initiatief van ContourdeTwern. 

woensdag 24 juni 2015

Het Textielplein bloeit en bruist - vers van de pers


Wonen Breburg en Textielplein Tilburg werden geïnterviewd door tilburg.com over ons initiatief en de samenwerking. 
Door: Saskia Dellevoet

Leuk dat we weer in beeld komen als bewonersinitiatief!


NAAR ARTIKEL

woensdag 17 juni 2015

Buiten Beter App - voor overlast in de wijk

Soms hebben we in de wijk overlast van dingen zoals zwerfafval en kapotte bestrating of ... kapotgereden perkjes. 
Door: Saskia Dellevoet

Een paar dagen geleden kregen we een compliment en een vraag van een wijkgenoot:


Jullie zijn goed bezig met Textielplein Tilburg! Kunnen jullie een keer aan de gemeente vragen of ze iets aan de perkjes kunnen doen in onze wijk?

Het ging over de kale(ende) perkjes in de Marengostraat, Gabardinestraat ...
die als als poeperkjes worden gebruikt;
die waarvan de paaltjes nu ook zijn weggehaald;
die waar je zo met je auto per ongeluk (of expres zo te zien) over heen rijdt omdat ze zo klein en te rechthoekig zijn


Overlast melden - hoe doen we dat?

Deze vraag stelde ik aan Jaap Quispel (gemeente Tilburg). Zijn advies aan ons: gebruik de Buiten beter-app met je smartphone! In 4 stappen komt je klacht bij de juiste afdeling terecht. De 4 stappen zijn: 1) maak een foto met je smartphone; 2) geef de locatie aan 3) beschrijf kort het probleem en 4) klik op verzenden.

Wat voor overlast?

De Buiten Beter-app is voor overlast zoals kapotte bestrating, kapotgereden perkjes of zwerfafval.Na de #zwerfie actie van vandaag, Textielplein schoon! kwam ik terug in 'ons' gangetje en daar heeft iemand deze kooflijsten neergezet. Geen idee waar deze 1,5 meter hoge dingen voor zijn maar uh ...  het is een #zwerfie

3x Raden wat ik nu ga doen :-)

dinsdag 16 juni 2015

Rommelmarkt op het Textielplein

Zondag 7 juni organiseerde bewonersgroep Textielplein Tilburg, samen met welzijnsorganisatie Contour de Twern voor het eerst een rommelmarkt buiten op het Textielplein. 


In Wijkcentrum De Poorten vindt elke twee maanden een rommelmarkt binnen plaats. Deze eerste editie buiten was meteen een groot succes. Mede dankzij het stralende weer was er de hele dag volop aanloop. De meeste mensen hebben goed verkocht, soms ook aan elkaar.
Contour de Twern schonk gratis koffie en thee in de comfortabele zithoek van Portagora, onze lokale kringloopwinkel. Aan het eind van de dag konden mensen spullen die ze niet verkocht hadden meegeven aan Portagora. De rommelmarkt was voor alle deelnemers voor herhaling vatbaar. En omdat er nog flink wat ruimte over was op het Textielplein, kan de editie van volgend jaar juni zelfs een stuk groter worden!

Tekst: Dorith van gestel ; Foto's Anja Sparidaens 

zaterdag 13 juni 2015

Afscheid van de paardenkastanjes! - niet getreurd!

De paardenkastanjes, onze prachtige bomen zijn gekapt, ze waren te ziek. Maar ... niet getreurd! De gemeente Tilburg stuurde wijkbewoners een brief over de kap. En natuurlijk zijn we als initiatiefgroep met hen in overleg over nieuwe bomen op ons plein. 

Goed nieuws hebben we ook al: we krijgen in het plantseizoen nieuwe bomen! Dat is ergens na oktober 2015.

Vergadering gepland 
Actief als we zijn, werken we meteen aan een aantal andere thema's aan de hand van de buurt enquete die we eerder dit jaar hielden. We willen graag dat er een samenhang blijft in het park! Daarom hebben we een bijeenkomst gepland met de bewoners die tot nu toe actief zijn in onze groep in vergaderingen / die meehelpen met activiteiten.
In de loop van de zomer komt de initiatiefgroep hierover met meer informatie. Graag willen we dan ook jullie mening horen.

Meedoen?
Kun je niet wachten en heb je zin om mee te praten? Dan ben je natuurlijk van harte welkom! Neem dan even contact op met  Angela van der Kloof.
Foto's: Ria van de Laak

donderdag 23 april 2015

7/6 Textielplein DOEplein - Kunst-en Rommelmarkt


Hou je van Kunst en/of van Rommel? Save this date: zondag 7 juni 11:00-16:00u.
Door: Saskia Dellevoet

... een samenwerking tussen MFA De Poorten (Contour de Twern) en bewonersinitiatief Textielplein Tilburg

dinsdag 21 april 2015

Wat vond jij van Textielplein DOEplein 19/4?

Een mini enquete met 3 vragen over de buurtactiviteit Textielplein DOEplein. 
Door: Saskia Dellevoet


Al bij gekomen van Textielplein DOEplein? Wij wel en we hebben ervan genoten! Natuurlijk zijn we ook erg benieuwd naar wat jullie van Textielplein DOEplein vonden. Daarom 3 vragen. 

Vul je ze in als je erbij was? Alvast bedankt!

INVULLEN (link Gesloten)
UPDATE 10 mei 

De evaluatie is gesloten. Een paar mensen hebben de moeite genomen hem in te vullen en daarmee zijn we erg blij! Enkele reacties:

Wat vond je goed aan de dag? 
de heerlijk spelende kinderen (de sfeer was ook erg goed door het heerlijke weer en de gezellige muziek natuurlijk :-) )
Ik heb weinig kunnen rondkijken omdat het bij onze demonstratiekraam de hele middag lekker druk was. Ik vond daarom vooral de algemene sfeer leuk en al die enthousiaste mensen die onze technieken kwamen uitproberen.


Heb je een tip? 
Het doel van de middag was niet duidelijk. de workshops waren me ook niet duidelijk. Bij wie kon je nou wat doen? misschien bordjes ophangen bij de tafels en kramen?
Ik zou het hele plein er meer bij betrekken. De zuidkant van het plein was nu een beetje stil. Jammer daarom dat de schapen er niet waren, want dan had dat deel ook meer geleefd denk ik. Omdat onze kraam met zijn rug naar het inspiratiecafé stond hebben we daar weinig van mee gekregen. Een andere opstelling om de kramen er ook meer bij te betrekken. Een volgende keer misschien toch wat verkoopmogelijkheden, er werd nu regelmatig gevraagd: wat kan je hier kopen? Meer duidelijkheid over waar en wanneer er workshops gegeven werden, daar werd een aantal keren naar gevraagd en ik wist er geen antwoord op en had ook niet echt tijd om het uit te gaan zoeken.


Overig
Als er weer iets op de rol staat help ik graag weer mee, heb ervan genoten.

En wat vonden wij ervan als organisatie? 


In een woord: geweldig! Wij zij n nog even gezllig blijven hangen na afloop. En natuurlijk altijd voor verbetering vatbaar. Voor een 1e buurtactiviteit van Textielplein Tilburg, houden we er een fijn gevoel aan over! We hebben veel blije gezichten gezien en iedereen speelde en kletste met elkaar. De combi met het Inspiratiecafé van Contour de Twern was ook sterk.

donderdag 16 april 2015

Programma Textielplein DOEplein en Inspiratiecafé Oud Noord 19-4Door: Saskia Dellevoet

TEXTIELPLEIN DOEPLEIN 
13:00-17:00


MAKERSLAB WORKSHOPS 
Jong en oud aan de slag met textiel!
 • Earthloom 
 • Hangmat van fietsenbanden 
 • Bloemen maken  
 • Textielstad   
 • Spinnen en kaarden 
TIJDEN VOLGEN! 

CONTINU-MAKERSLAB
 • Lappen- en sliertjestenten bouwen 
 • Makerslab tafel met diverse textiel DOEdingen
 • Bandweven 
 • Chillen en genieten van t plein 

OPENLUCHTTENTOONSTELLING  + INFOKRAAMPJES
 • Schapen  
 • Dromenvangers Cleijn Hasselt 
 • Bloemen Cleijn Hasselt 
 • Tentoonstelling borduurwerk 
 • Pleinversieringen en meubels
 • Heemkunde Tilborgh (anders dan Heemkunde Klein Hasselt, met info over Heemkunde in Tilburg
 • Schonste strotje
 • Textielplein Schoon! 


INSPIRATIECAFE OUD NOORD 14:00-16:30 

VOLGORDE PROGRAMMA  
 1. Wijkactualiteit 
 2. Tine van de Weyer 
  Markant èn kunst in openbare ruimtes 
 3. Heemkunde Klein Hasselt - Krelis Swaans
  Hoe is de textielbuurt ontstaan? 
 4. TextielMuseum Ellen Sillekens
  Slimme textiel, huh?   
 5. Gert Brunink - bioloog en nachtburgermeester
  De blauwe ader - water op t plein?! 
 6. Young @ work
  In onze wijk! Wat doen ze eigenlijk?  
 7. Bewonersgroep Textielplein Tilburg
  Enquete + wijkschouw 
 8. Afsluiting 

MUZIKAAL: primeur
Als je in de buurt Band ... o.a. zelfgeschreven liedjes over (de) textiel(buurt)

GASTHEER: Jan Waalen

Geen zin om te DOEN tijdens Textielplein DOEplein? Kom gezellig luisteren! 

donderdag 9 april 2015

Leerlingen BS Cleijn Hasselt maken bloemen en dromenvangers!

Leerlingen van BS Cleijn Hasselt maken bloemen en dromenvangers voor de tentoonstelling op Textielplein DOEplein op zondag 19 april. 
Door: Saskia Dellevoet

Rian is van kringloopatelier Uit n iets en zij liet de leerlingen dromenvangers maken. 'De kinderen hebben hun persoonlijke dromen voor het Textielplein opgeschreven en die komen er aan te hangen. Bij de indianen helpt het al heel lang!!'
Met Dorith gingen ze aan de slag met tule en andere lapjes om bloemen te maken. De creaties zijn te bewonderen op zondag 19 april vanaf 13:00u.
Oproep (3) Lapje textiel voor community-kleed?

Lapje textiel over? Knip dat 30x30cm en geef het af bij De Poorten in de Hasseltstraat (Oud-Noord). 
Door: Saskia Dellevoet


Ik (Saskia Dellevoet) maak er dan een Textielplein bont lappenkleed van. Kun je je lapje terug zoeken op 19 april tijdens Textielplein DOEplein!

HELP JIJ MEE OM DIT COMMUNITY-KLEED TE MAKEN?

woensdag 8 april 2015

Oproep (2) Reclame maken Textielplein DOEplein 19 april?

We hebben jouw hulp nodig om onze buurtactiviteit bekend te maken. Reclame maken - samen zo gedaan! 
Door: Saskia Dellevoet

Digitaal
deel deze link (website), meld je aan bij ons Facebook-evenement en deel het; op Twitter gebruiken we #textielpleintilburg. Af en toe onze posts en tweets delen, helpt ook.

Poster / Flyer
Wil je een extra poster of flyer voor je raam? Geef dan een seintje.

Mond-op-mond-reclame
Vertel buurtgenoten over de 19e!


Binnenkort in jouw brievenbus
Flyers ... stoppen we vanaf de 10e in de brievenbussen. NB Gespreid door de wijk, niet in elke bus. We hebben er nog wat over. Wil je die hebben: geef het door.

Meer lezen over Textielplein DOEplein

CONTACT

dinsdag 7 april 2015

Oproep (1) Begeleider/ helper textielworkshops Textielplein DOEplein

Creatief met textiel? Wij zoeken buurtgenoten die het leuk vinden om: 

Aanzetjes te maken van verschillende textieltechnieken
Dat doe je voorafgaand aan de 19e. Het is onderdeel van het MAKERSLAB:
een (paar) tafel(s) met allerlei aanzetten van textielbewerkingstechnieken. Bezoekers die het leuk vinden, kunnen daar mee aan de slag.

Textielworkshops te geven/ mee te begeleiden
Voorbeelden van workshops: tenten bouwen, bloemen maken, earthloom en begeleiden van de MAKERLAB tafel(s).

Mee te werken een de community super-plein-lounge-kat
Je krijgt een linkerpoot, een staart of een ander deel van het patroon. Dat stik je thuis met eigen stof in elkaar. Van de diverse patroondelen maken we een lounge-zitzak in de vorm van een super kat.

Te exposeren van eigen gemaakte textiel creaties
Zoveel talent dat je je eigen expositiekraampje wil? Dat kan (gratis). Enige voorwaarde is dat je geen commerciële partij bent: er mag niets verkocht worden, alleen getoond.


Voorbeelden van aanzetjes:
punniksels
breiwerk
haakwerk
borduursels
naaiwerk
... ander idee??

JA IK DOE MEE! 

vrijdag 13 maart 2015

Wijkschouw met wethouder Mario Jacobs (GL)

Tijdens de Wijkschouw van 12 maart was er ruimte om onze bevindingen uit de buurtenquete te vertellen aan wethouder Mario Jacobs (Groen Links) en andere betrokkenen. 

Nieuwsgierig naar de inhoud? Kom dan 19 april naar Textielplein DOE-plein. Jan van Waalen interviewt Dorith van Gestel over de belangrijkste punten uit de vragenlijst tijdens Inspiratiecafé Oud Noord. Programma Textielplein DOEplein en Inspiratiecafé 


Foto's: Dorith van Gestel vertelt namens Textielplein Tilburg over onze plannen & wensen.
zondag 8 maart 2015

Interview De Draad tijdens Textielplein schoon!


Op 21 januari, tijdens onze maandelijkse zwerfie-actie 'Textielplein schoon!', werden we geïnterviewd door de mensen van De Draad. We staan op pagina 36 van het 1e exemplaar van dit kersverse magazine!
NAAR INTERVIEW IN DE DRAAD MAGAZINE

vrijdag 27 februari 2015

Melding GoHaBo: oplichter in onze wijk!

Een verzoek van GoHaBo, ons buurtpreventeiteam dit op onze site te plaatsen:

er is een oplichter in onze wijk actief vandaag! 

Hij heeft een zielig verhaal en vraag om geld voor benzine. Laat hem niet binnen en geef geen geld. Deze melding staat ook op Twitter en Facebook. Spread the word en voorkom dat mensen uit onze buurt opgelicht worden!