donderdag 20 oktober 2016

Nieuwe fleurige planten vervangen rozenperk

Op 20 oktober wordt het rozenperk op het Textielplein geruimd. Dat was nodig omdat de rozen er al lang staan en er een steeds groter risico is op aaltjes* in de bodem. Geen zorgen, het wordt vervangen door ander prachtig groen met kleur! 


Het rozenperk in schema met nieuwe planten


Er komt een mix van vaste planten voor terug. Deze planten zullen het hele seizoen bloeien in verschillende kleuren en ook goed zijn voor vlinders en andere bestuivers.
*Aaltjes zijn meercellige diertjes (nematoden). De meeste soorten die in de grond leven, zijn niet groter dan 1-2 millimeter. Aantasting door aaltjes verzwakt planten of doet die zelfs afsterven. Bron: http://www.neerlandstuin.nl/ziekplagen/aaltjes.html